• ตลาดน้ำดำเนินสะดวก

  ตลาดน้ำดำเนินสะดวก

 • เที่ยวอยุธยา

  เที่ยวอยุธยา

 • แท็กซี่พัทยาไปกรุงเทพ

  แท็กซี่พัทยาไปกรุงเทพ

 • แท็กซี่ไปจังหวัดนครสวรรค์
  ระยะทาง 240 กม.
  ราคา 2,400 บาท ไป-กลับ 3,600 บาท
  แท็กซี่ไปจังหวัดชัยนาท
  ระยะทาง 200 กม.
  ราคา 2,000 บาท /ไป-กลับ ราคา 3,200 บาท
  แท็กซี่ไปจังหวัดอุทัยธานี
  ระยะทาง220 กม.
  ราคา 2,400 บาท /ไป-กลับ ราคา 3,400 บาท
  แท็กซี่ไปจังหวัดพิจิตร
  ระยะทาง 340 กม.
  ราคา 3,600 บาท /ไป-กลับ ราคา 5,100 บาท
  แท็กซี่ไปจังหวัดกำแพงเพชร
  ระยะทาง 360 กม.
  ราคา 3,800 บาท /ไป-กลับ ราคา 5,300 บาท
  แท็กซี่ไปจังหวัดพิษณุโลก
  ระยะทาง 350 กม.
  ราคา 3,600 บาท /ไป-กลับ ราคา 5,700 บาท
  แท็กซี่ไปจังหวัดสุโขทัย
  ระยะทาง 450 กม.
  ราคา 4,600 บาท /ไป-กลับ ราคา 6,400 บาท
  แท็กซี่ไปจังหวัดตาก
  ระยะทาง 430 กม.
  ราคา 4,500 บาท /ไป-กลับ ราคา 6,500 บาท
  แท็กซี่ไปจังหวัดอุตรดิตถ์
  ระยะทาง 500 กม.
  ราคา 5,800 บาท /ไป-กลับ ราคา 7,500 บาท
  แท็กซี่ไปจังหวัดเลย
  ระยะทาง 520 กม.
  ราคา 5,500 บาท /ไป-กลับ ราคา 7,800 บาท
  แท็กซี่ไปจังหวัดแพร่
  ระยะทาง 550 กม.
  ราคา 6,500 บาท /ไป-กลับ ราคา 9,700 บาท
  แท็กซี่ไปจังหวัดลำปาง
  ระยะทาง 670 กม.
  ราคา 7,000 บาท /ไป-กลับ ราคา 9,000 บาท
  แท็กซี่ไปจังหวัด น่าน
  ระยะทาง 670 กม.
  ราคา 7,000 บาท /ไป-กลับ ราคา 9,800 บาท
  แท็กซี่ไปจังหวัดลำพูน
  ระยะทาง 670 กม.
  ราคา 6,900 บาท /ไป-กลับ ราคา 10,000 บาท
  แท็กซี่ไปจังหวัดเชียงใหม่
  ระยะทาง 700 กม.
  ราคา 7,300 บาท /ไป-กลับ ราคา 11,000 บาท
  แท็กซี่ไปจังหวัด พระเยา
  ระยะทาง 700 กม.
  ราคา 7,400 บาท /ไป-กลับ ราคา 10,500 บาท
  แท็กซี่ไปจังหวัดเชียงราย
  ระยะทาง 790 กม.
  ราคา 8,300 บาท /ไป-กลับ ราคา 11,800 บาท
  แท็กซี่ไปจังหวัดแม่ฮ่องสอน
  ระยะทาง 950 กม.
  ราคา 9,500 บาท /ไป-กลับ ราคา 13,800 บาท

Information

ปิดหน้าต่าง