• ตลาดน้ำดำเนินสะดวก

  ตลาดน้ำดำเนินสะดวก

 • เที่ยวอยุธยา

  เที่ยวอยุธยา

 • แท็กซี่พัทยาไปกรุงเทพ

  แท็กซี่พัทยาไปกรุงเทพ

 • แท็กซี่ไปจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
  ระยะทาง 324 กม.
  ราคา 3,400 บาท /ไป-กลับ ราคา 5,000 บาท
  แท็กซี่ไปจังหวัดเพชรบุรี
  ระยะทาง 170 กม.
  ราคา 1,900 บาท /ไป-กลับ ราคา 2,500 บาท
  แท็กซี่ไปจังหวัดสมุทรสงคราม
  ระยะทาง 90 กม.
  ราคา 1,200 บาท /ไป-กลับ ราคา 2,500 บาท
  แท็กซี่ไปจังหวัดสมุทรปราการ
  ระยะทาง 40 กม.
  ราคา 500 บาท /ไป-กลับ ราคา 800 บาท
  แท็กซี่ไปจังหวัดสมุทรสาคร
  ระยะทาง 45 กม.
  ราคา 1,200 บาท /ไป-กลับ ราคา 2,500 บาท
  แท็กซี่ไปจังหวัดฉะเชิงเทรา
  ระยะทาง 82 กม.
  ราคา 1,000 บาท /ไป-กลับ ราคา 1,500 บาท
  แท็กซี่ไปจังหวัดนครนายก
  ระยะทาง 107 กม.
  ราคา 1,300 บาท /ไป-กลับ ราคา 1,800 บาท
  แท็กซี่ไปจังหวัดปราจีนบุรี
  ระยะทาง 150 กม.
  ราคา 1,700 บาท /ไป-กลับ ราคา 2,400 บาท
  แท็กซี่ไปจังหวัดชลบุรี
  ระยะทาง 115 กม.
  ราคา 1,300 บาท /ไป-กลับ ราคา 1,800 บาท
  แท็กซี่ไปจังหวัดระยอง
  ระยะทาง 210 กม.
  ราคา 2,400 บาท /ไป-กลับ ราคา 3,200 บาท
  แท็กซี่ไปจังหวัดพัทยา
  ระยะทาง 150 กม.
  ราคา 1,500 บาท /ไป-กลับ ราคา 2,800 บาท
  แท็กซี่ไปจังหวัด จันทบุรี
  ระยะทาง 300 กม.
  ราคา 3,500 บาท /ไป-กลับ ราคา 5,200 บาท
  แท็กซี่ไปจังหวัดตราด
  ระยะทาง 351กม.
  ราคา 3,800 บาท /ไป-กลับ ราคา 5,800 บาท
  แท็กซี่ไปจังหวัด สระแก้ว
  ระยะทาง 237 กม.
  ราคา 2,500 บาท /ไป-กลับ ราคา 3,600 บาท
  แท็กซี่ไปจังหวัดปทุมธานี
  ระยะทาง 45 กม.
  ราคา 500 บาท /ไป-กลับ ราคา 800 บาท
  แท็กซี่ไปจังหวัดนนทบุรี
  ระยะทาง 45 กม.
  ราคา 500 บาท /ไป-กลับ ราคา 800 บาท
  แท็กซี่ไปจังหวัดนครปฐม
  ระยะทาง 82 กม.
  ราคา 1,000 บาท /ไป-กลับ ราคา 1,500 บาท
  แท็กซี่ไปจังหวัด อยุธยา
  ระยะทาง 76 กม.
  ราคา 1,000 บาท /ไป-กลับ ราคา 1,500 บาท
  แท็กซี่ไปจังหวัด สระบุรี
  ระยะทาง 107 กม.
  ราคา 1,200 บาท /ไป-กลับ ราคา 1,800 บาท
  แท็กซี่ไปจังหวัดลพบุรี
  ระยะทาง 153กม.
  ราคา 1,800 บาท /ไป-กลับ ราคา 2,500 บาท
  แท็กซี่ไปจังหวัดสิงห์บุรี
  ระยะทาง142 กม.
  ราคา 1,500 บาท /ไป-กลับ ราคา 2,500 บาท
  แท็กซี่ไปจังหวัด อ่างทอง
  ระยะทาง 120 กม.
  ราคา 1,500 บาท /ไป-กลับ ราคา 2,500 บาท
  แท็กซี่ไปจังหวัดสุพรรณบุรี
  ระยะทาง 158กม.
  ราคา 1,800 บาท /ไป-กลับ ราคา 2,700 บาท
  แท็กซี่ไปจังหวัดราชบุรี
  ระยะทาง105 กม.
  ราคา 1,200 บาท /ไป-กลับ ราคา 1,800 บาท
  แท็กซี่ไปจังหวัดเกาะช้าง
  ระยะทาง 350 กม.
  ราคา 3,800 บาท /ไป-กลับ ราคา 3,500 บาท
  แท็กซี่ไปจังหวัดกาญจนบุรี
  ระยะทาง 180กม.
  ราคา 2,000 บาท /ไป-กลับ ราคา 3,500 บาท
  แท็กซี่ไปชะอำ
  ระยะทาง195 กม.
  ราคา 2,000 บาท /ไป-กลับ ราคา 3,200 บาท

Information

ปิดหน้าต่าง