• ตลาดน้ำดำเนินสะดวก

  ตลาดน้ำดำเนินสะดวก

 • เที่ยวอยุธยา

  เที่ยวอยุธยา

 • แท็กซี่พัทยาไปกรุงเทพ

  แท็กซี่พัทยาไปกรุงเทพ

 • บริการแท็กซี่ไปปจังหวัดหัวหิน
  ระยะทาง 250 กม.
  ราคา 2,500 บาท /ไป-กลับ ราคา 3,700 บาท
  บริการแท็กซี่ไปจังหวัด ชุมพร
  ระยะทาง 470 กม.
  ราคา 6,500 บาท /ไป-กลับ ราคา 9,500 บาท
  บริการแท็กซี่ไปจังหวัดระนอง
  ระยะทาง 650 กม.
  ราคา 6,800 บาท /ไป-กลับ ราคา 9,700 บาท
  บริการแท็กซี่ไปจังหวัดสุราษฎ์ธานี
  ระยะทาง 676 กม.
  ราคา 7,000 บาท /ไป-กลับ ราคา 10,200 บาท
  บริการแท็กซี่ไปจังหวัดพังงา
  ระยะทาง 750 กม.
  ราคา 7,900 บาท /ไป-กลับ ราคา 11,800 บาท
  บริการแท็กซี่ไปจังหวัดนครศรีธรรมราช
  ระยะทาง 792 กม.
  ราคา 8,200 บาท /ไป-กลับ ราคา 12,000 บาท
  บริการแท็กซี่ไปจังหวัดกระบี่
  ระยะทาง 814 กม.
  ราคา 8,400 บาท /ไป-กลับ ราคา 12,000 บาท
  บริการแท็กซี่ไปจังหวัดพัทลุง
  ระยะทาง 933 กม.
  ราคา 9,500 บาท /ไป-กลับ ราคา 13,900 บาท
  บริการแท็กซี่ไปจังหวัดตรัง
  ระยะทาง 828 กม.
  ราคา 8,500 บาท /ไป-กลับ ราคา 12,000 บาท
  บริการแท็กซี่ไปจังหวัดสงขลา
  ระยะทาง 950 กม.
  ราคา 10,000 บาท /ไป-กลับ ราคา 14,200 บาท
  บริการแท็กซี่ไปจังหวัด ปัตตานี
  ระยะทาง 1,055 กม.
  ราคา 11,000 บาท /ไป-กลับ ราคา 16,200 บาท
  บริการแท็กซี่ไปจังหวัดยะลา
  ระยะทาง1,084 กม.
  ราคา 11,000 บาท /ไป-กลับ ราคา 16,200 บาท
  บริการแท็กซี่ไปจังหวัด ภูเก็ต
  ระยะทาง 862 กม.
  ราคา 8,900 บาท /ไป-กลับ ราคา 12,900 บาท
  บริการแท็กซี่ไปจังหวัดนราธิวาส
  ระยะทาง 1,149 กม.
  ราคา 12,000 บาท /ไป-กลับ ราคา 17,000 บาท
  บริการแท็กซี่ไปจังหวัด สตูล
  ระยะทาง 937 กม.
  ราคา 10,200 บาท /ไป-กลับ ราคา 15,000 บาท
  บริการแท็กซี่ไปจังหวัด หาดใหญ่
  ระยะทาง 950 กม.
  ราคา 10,000 บาท /ไป-กลับ ราคา 14,200 บาท

Information

ปิดหน้าต่าง